Reparació i Manteniment industrial

Més de 15 anys d’experiència en el sector de la Reparació i Manteniment Industrial

Reparació Industrial

Oferim als nostres clients un servei integral, amb la màxima qualitat i en el menor temps possible d’execució. Així els costos de l’improductivitat derivats de l’avaria seran els mínims.

Manteniment Preventiu

Servei de revisions periòdiques i planificació programada d’intervencions per prevenir possibles avaries i així aconseguir una reducció d’incidències.

Els Nostres SERVEIS

Serveis de Reparació i Manteniment Industrial

Reparació Mecànica

Coixinets, eixos, guies, etc…

Pneumàtica

Electrovàlvules, pistons, sistemes de buit, etc…

Hidràulica

Latiguillos, pistons, retèns, etc…

Manteniment

Engrassat, canvis d’olis, filtres, etc…

Soldadura

Ferro, acer, inoxidable, baranes, reixes, etc…

Assistència 24/7

Servei d’urgències 24 hores

CONTACTA amb nosaltres